年間行事予定
学校案内
学校案内
入学案内
コース・学費
Học tập vui vẻ, mỉm cười tốt nghiệp
年間行事予定
学校案内
学校案内
入学案内
コース・学費
Học tập vui vẻ, mỉm cười tốt nghiệp
年間行事予定
学校案内
学校案内
入学案内
コース・学費
Học tập vui vẻ, mỉm cười tốt nghiệp
Slider
年間行事予定
特色
学校案内
入学案内
コース・学費
Học tập vui vẻ, mỉm cười tốt nghiệp
年間行事予定
特色
学校案内
入学案内
コース・学費
Học tập vui vẻ, mỉm cười tốt nghiệp
年間行事予定
特色
学校案内
入学案内
コース・学費
Học tập vui vẻ, mỉm cười tốt nghiệp
Slider

Hãy nắm bắt ước mơ!Thực hiện ước mơ của bạn

Cùng chung bước hướng đến tương lai!
Ngày hôm nay sẽ dẫn đến tương lai.
Hãy trải qua ngày hôm nay một cách trân trọng.
Tin vào chính mình và không bỏ cuộc. Nếu bạn trải qua ngày hôm nay đầy năng lượng, chắc chắn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng.
Trường Nhật ngữ KIJ và trường Nhật ngữ KIJ phía Nam sẽ ủng hộ và cùng các bạn suy nghĩ về tương lai đó.
Hãy nâng cao năng lực cho tương lai của bạn tại trường KIJ và trường KIJ phía Nam!

グループ校