Giới thiệu trường học

Lịch sử

Tháng 08/2008 Thành lập Trường Nhật ngữ KIJ
Tháng 04/2009 Trường Nhật ngữ KIJ đi vào hoạt động
Tháng 10/2009 Thành lập văn phòng đại diện ở Phúc Kiến Trung Quốc
Tháng 10/2014 Trường Nhật ngữ KIJ chuyển địa điểm
Tháng 04/2015 Thành lập Trường Nhật ngữ KIJ phía Nam
Tháng 02/2016 Thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam
Tháng 09/2016 Liên kết với Đại học Công nghệ Sơn Đông Trung Quốc
Tháng 03/2018 Trường Nhật ngữ KIJ chuyển địa điểm
Tháng 04/2018 Trường Nhật ngữ KIJ phía Nam mở thêm Tiếng Nhật thương mại
Kể Từ Tháng 07/2019 Học viện ngôn ngữ KIJ phía nam làm thủ tục chuyển địa điểm lên khu vực Bunkyō, Tokyo ( Dự kiến thời gian nhập học vào kì tháng 4/2020 )

Khái quát

Trường Nhật ngữ KIJ Trường chính

Thành lập Tháng 8 năm 2008
Hiệu trưởng Lin Wenru
Điện thoại / FAX / E-mail 078-945-7555 / 078-945-7556 / info-kobe2009@kij.ac.jp
Địa chỉ Tòa nhà phía nam ga Hyogo, 3 - 7 Hamasakidōri ,Hyōgo-ku, Kobe-shi, Hyōgo-ken 652-0807 Đi bộ 2 phút từ ga JR Hyōgo

Học viện ngôn ngữ KIJ- cơ sở Tokyo

Thành lập Tháng 4 năm 2015
Hiệu trưởng Masako Otani
Điện thoại / FAX / E-mail 078-682-0155 / 078-682-0255 / info-kobe2015@kij.ac.jp
Địa chỉ 4-1-16-107 Sendagi Bunkyo-ku Tokyo Japan

Bản đồ chỉ dẫn

Trường chính

Học viện ngôn ngữ KIJ- cơ sở Tokyo