緊急事態宣言に伴う休校について

Tỉnh Hyogo đã đưa ra thông báo tình trạng khẩn cấp nên học sinh sẽ nghỉ học đến ngày mùng 6 tháng 5. Từ ngày mùng 7 tháng 5 học sinh bắt đầu đi học.