Sự kiện dự kiến trong năm

Tháng 4 Lễ khai giảng đón học sinh mới/ Bắt đầu kỳ học mùa xuân/ Dã ngoại đón học sinh mới
Tháng 6 Kỳ thi EJU lần 1
Tháng 7 Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT/ Hoạt động ngoại khóa/ Lễ khai giảng đón học sinh mới
Tháng 8 Nghỉ hè(ôn tập hè)
Tháng 9 Hoạt động ngoại khóa/ Kiểm tra cuối kì
Tháng 10 Lễ khai giảng đón học sinh mới/ Bắt đầu kỳ học mùa thu/ Dã ngoại đón học sinh mới
Tháng 11 Kỳ thi EJU lần 2
Tháng 12 Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT/ Tiệc ăn mừng/ Nghỉ đông
Tháng 1 Hội giao lưu trao đổi
Tháng 2 Hội thi diễn thuyết/ Hoạt động ngoại khóa/ Kiểm tra cuối kì
Tháng 3 Lễ tốt nghiệp

Hình ảnh sự kiện

Chuyến du lịch tốt nghiệp của trường chính

Chuyến du lịch tốt nghiệp của trường phía nam

Lễ tốt nghiệp