ĐẶC TRƯNG

Hỗ trợ nâng cao giá trị bản thân để hướng đến mục tiêu công việc trong tương lai.

Mục tiêu giáo dục

■ Dạy tiếng nhật cho người nước ngoài, hỗ trợ học lên cao tại các trường cao đẳng, đại học, cao học tại Nhật.
■ Thông qua việc trải nghiệm một nền văn hóa khác để đào tạo được những người có thể trở thành cầu nối giữa Nhật Bản với đất nước của mình.
■ Thông qua cuộc sống du học tại Nhật, nuôi dưỡng được tinh thần "Tự lập - Tự tin - Tự cường - Tự trọng"

Đặc trưng của trường

■ Đội ngũ giáo viên ưu tú với kinh nghiệm phong phú sẽ giảng dạy và hỗ trợ trong việc học.
■ Trong bầu không khí thân thiện như ở nhà, bạn sẽ có một môi trường học tập vui vẻ.
■ Luôn coi trọng ý kiến của từng học sinh.
■ Đội ngũ nhân viên đã từng là du học sinh sẽ hỗ trợ sinh hoạt tại Nhật.
■ Thiết lập nhiều loại học bổng dành cho những học sinh ưu tú.
■ Các hoạt động ngoại khóa đa dạng
■ Học sinh đa quốc gia tạo nên bầu không khí mang tính quốc tế

Mục tiêu học tập

■ Cân bằng 4 kĩ năng nghe - nói - đọc - viết.
■ Nâng cao trình độ tiếng Nhật để có thể học tại các trường cao đẳng, đại học, cao học tại Nhật.
■ Nỗ lực học tập để có thể đậu kì thi N1, N2 Kì thi năng lực Nhật ngữ.
■ Có được những kiến thức cần thiết cho việc đi làm tại Nhật, như tiếng Nhật thương mại, tình hình Nhật Bản.