Học viện ngôn ngữ KIJ phía nam đang trong giai đoạn tiến hành thủ tục chuyển đổi địa điểm

Học viện ngôn ngữ KIJ phía Nam đang trong thời gian tiến hành thủ tục chuyển địa điểm tới địa chỉ 1-16-107 Sendagi 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo ( Dự kiến thời gian nhập học vào kì tháng 4/2020 ) Hiện tại, cơ sở vật chất phòng học hầu hết đã được hoàn thiện.